Meny

Om Hardbagg

Hardbagg IL har omlag 130 medlemmer.
Dei store arrangementa i klubben vår er Kleiva opp, Holmøyskarrennet og fotballcupen i jula. Ellers kan vi vel seie at vintersesongen er prega av eit flott skiskyttarmiljø!!

Om oss

Hardbagg IL

E-post: post@hardbagg.no
Kontonr. 3795.10.45420

Leiar: Elisabeth Strøm
Nestleiar: Ruben Olai Takle Tytingvåg
Kasserar: Eivind Hopland
Sekretær: Anne Maren Takle
Styremedlem: Henning Lykkebø, Emil Olsen Skrede

Vara til styret: 1) Lene Olsen 2) Bodil Rand 3) Wenche Henden

GRUPPER OG UTVAL I HARDBAGG IL

Ski og skiskyttargruppa
Leiar: Steinar Aaland                                                                                                                                        Rolf Magne Hellevang
Trond Åland
Alfred Tytingvåg
Arve Skrede
Irene Stensaker


Barneidrettsgruppa
Leiar: Hildegunn Rand
Ilva Zvirbule
Ove Morten Skrede

Fotballgruppa
Leiar: Jan Ove Hopland
Leiv Tormod Tvinnereim
Runar Tvinnereim
Ronny Tvinnereim
Emil Olsen Skrede

Trim/friidrettsgruppa
Leiar: Vibeke Rand
Venke Hammer
Wenche Henden
Rasmus Bersvein Tvinnereim                                                                                                                                Malene Hopland         


Kleiva Opp
Ansvarleg: Torstein Tvinnereim

Anleggstilsyn
Leiar: Gunnar Aaland
Paul Skrede
Roger Aaland
Henning Lykkebø

Utsending SIR
Leiar i laget + eit styremedlem

Revisor
Ole Johnny Nesdal og Jakob Hammer

Valnemnd 
Trine Alme
Bodil Rand                                                                                                                                                            Jo Inge Skålbones                                                                                                                                                  Vara: Kristin Normann Hellevang

Styremedlem Holmøyskarrennet
Edvar Tvinnereim
Dag Hopland
Vara: Leiv Tormod Tvinnereim

Representant Nordfjord team
Dag Hopland
Vara: Wenche Henden

Representant P/L Grendahus
Elisabeth Strøm
Vara: Jan Ove Hopland

Materialforvaltar
Bodil Rand

Web - ansvarleg
Bodil Rand e-post: bodilrand@hotmail.com

Kalendar


Annonser