Meny

Om Hardbagg

Hardbagg IL har omlag 130 medlemmer.
Dei store arrangementa i klubben vår er Kleiva opp, Holmøyskarrennet og fotballcupen i jula. Ellers kan vi vel seie at vintersesongen er prega av eit flott skiskyttarmiljø!!

Om oss

Hardbagg IL

E-post: post@hardbagg.no
Kontonr. 3795.10.45420

Leiar: Elisabeth Strøm
Nestleiar: Trine Rand
Kasserar: Eivind Hopland
Sekretær:
Styremedlem: Henning Lykkebø, Ruben Olai Takle Tytingvåg, Emil Olsen Skrede

Vara til styret: 1) Lene Olsen 2) Bodil Rand 3) Wenche Henden

GRUPPER OG UTVAL I HARDBAGG IL

Ski og skiskyttargruppa
Leiar: Rolf Magne Hellevang
Trond Aaland
Alfred Tytingvåg
Arve Skrede
Irene Stensaker
Steinar Aaland

Barneidrettsgruppa
Leiar: Monja T. Åland
Marie Alme
Ilva Zvirbule
Ove Morten Skrede

Fotballgruppa
Leiar: Jan Ove Hopland
Isak Hopland
Runar Tvinnereim
Ronny Tvinnereim
Emil Olsen Skrede

Trim/friidrettsgruppa
Leiar: Monja T. Aaland
Venche Hammer
Thea Nesdal
Torill Nesdal

Friidrett- og Kleiva Opp
Ansvarleg: Torstein Tvinnereim

Anleggstilsyn
Leiar: Gunnar Aaland
Paul Skrede
Roger Aaland
Henning Lykkebø

Utsending SIR
Leiar i laget + eit styremedlem

Revisor
Ole Johnny Nesdal og Jakob Hammer

Valnemnd 
Øystein Tytingvåg
Trine Alme
Bodil Rand

Styremedlem Holmøyskarrennet
Edvar Tvinnereim
Dag Hopland
Vara: Leiv Tormod Tvinnereim

Representant Nordfjord team
Dag Hopland
Vara: Wenche Henden

Representant P/L Grendahus
Elisabeth Strøm
Vara: Jan Ove Hopland

Materialforvaltar og HMT-ansvarleg
Trine Rand

Web - ansvarleg
Bodil Rand e-post: bodilrand@hotmail.com

Kalendar


Annonser