Meny

Om Hardbagg

Hardbagg IL har omlag 130 medlemmer.
Dei store arrangementa i klubben vår er Kleiva opp, Holmøyskarrennet og fotballcupen i jula. Ellers kan vi vel seie at vintersesongen er prega av eit flott skiskyttarmiljø!!

Nyheitsarkiv

Over 3000 har vore innom heimesida vår.

Skrive av Øystein onsdag 25. november 2009

Sidan vi kom på nett i midten av veke 44 har det vore over 3000 treff på heimesida vår. Det må seiast å være bra for ei heimeside for to så små lag å få så mange treff på kort tid når vi tek i betraktning at vi totalt har cirka 200 medlemmer. Og mange er medlemer i begge laga.
Det viser og at det er var ei god investering å satse på og komme på nett. Så gode besøkstall bør og laga kunne utnytte i sitt vidare lagsarbeid.


Fotballtipping 2009

Skrive av Hans Erik/Øystein måndag 16. november 2009

Gjennom årets sesong i fotballserien har det vore mulig å tippe resultata i kampane til Veten/ Hardbagg.


Rulleskitreninger

Skrive av Øystein torsdag 12. november 2009

Skigruppa i Hardbagg IL har starta opp med rulleskitreninger. Treningstider på kalenderen ut november, men treningane fortsetter vidare så lenge det er forhold til det.


Idrettslagsbasar

Skrive av Øystein torsdag 12. november 2009

Søndag den 15. november 2009 kl 13:00 blir det idrettslagsbasar på Rand grendahus.
Det blir salg av årer og utdeling av fjelltrim-medaljar. Vi tek oss og tid til ei matøkt.
Viss noken vil gje åregevinster, er vi takksame for det.

Vi håper på godt frammøte på basaren i år og!

VEL MØTTKalendar


Annonser