Meny

Om Hardbagg

Hardbagg IL har omlag 130 medlemmer.
Dei store arrangementa i klubben vår er Kleiva opp, Holmøyskarrennet og fotballcupen i jula. Ellers kan vi vel seie at vintersesongen er prega av eit flott skiskyttarmiljø!!

Veten-Hardbagg-spelar utteken på sonelaget

Skrive av Bodil Rand måndag 28. januar 2019

Jonas Rand Hopland utteken på sonelaget i fotball

Jonas Rand Hopland hadde ein innhaldsrik laurdag for 14 dagar sidan. Etter eit gledeleg uttak på sonelaget i fotball, reiste han på Eid på samling. Etterpå såg han at han kunne rekke KM skiskyting i Markane, og vart der premiert som Kretsmeister med ein av Johannes sine medaljar som premie. Sist helg var han på samling i Florø, og då fekk vi eit bilde og.

Tre blide karar

Frå høgre: Sokrates Hool, Filip Leirgulen, Jonas Rand Hopland

Kalendar


Annonser