Meny

Om Hardbagg

Hardbagg IL har omlag 130 medlemmer.
Dei store arrangementa i klubben vår er Kleiva opp, Holmøyskarrennet og fotballcupen i jula. Ellers kan vi vel seie at vintersesongen er prega av eit flott skiskyttarmiljø!!

Resultat Hovedlandsrennet

Skrive av Bodil Rand måndag 25. februar 2019

Vi gratulerer skikyttarane  frå Hardbagg med flotte løp.

Å delta på Hovedlandsrenn  er stort  og  det er ei  gullerot  for å satse vidare .

Løparane  leverte gode løp  og  stor  stas  er det å  få  gå stafett for  Sogn og Fjordane.

Takk for innsatsen  til alle  både løparar og støtteapparat!

Kalendar


Annonser