Meny

Om Hardbagg

Hardbagg IL har omlag 130 medlemmer.
Dei store arrangementa i klubben vår er Kleiva opp, Holmøyskarrennet og fotballcupen i jula. Ellers kan vi vel seie at vintersesongen er prega av eit flott skiskyttarmiljø!!

Over 3000 har vore innom heimesida vår.

Skrive av Øystein onsdag 25. november 2009

Sidan vi kom på nett i midten av veke 44 har det vore over 3000 treff på heimesida vår. Det må seiast å være bra for ei heimeside for to så små lag å få så mange treff på kort tid når vi tek i betraktning at vi totalt har cirka 200 medlemmer. Og mange er medlemer i begge laga.
Det viser og at det er var ei god investering å satse på og komme på nett. Så gode besøkstall bør og laga kunne utnytte i sitt vidare lagsarbeid.

Kalendar

  • Ingen nylege arrangement.

Annonser