Meny

Om Hardbagg

Hardbagg IL har omlag 130 medlemmer.
Dei store arrangementa i klubben vår er Kleiva opp, Holmøyskarrennet og fotballcupen i jula. Ellers kan vi vel seie at vintersesongen er prega av eit flott skiskyttarmiljø!!

NB! Medlemskontingent

Skrive av Bodil Rand sundag 13. oktober 2019

Dei fleste har betalt kontingent for 2019. Sjekk om du er blant dei som ikkje har betalt, kanskje har du gløymt det eller ikkje fått faktura !

Vi sender ikkje ut vanleg purring – og håpar denne påminninga er grei.

Betal til Hardbagg sin konto 3795.10.45420 eller VIPPS til nr. 124425. Hugs: Vippsar du, MÅ du angi kva og kven det gjeld !!!                         

400,- frå og med det året du fyller 16 år                                                

150,- til og med det året du fyller 15 år                                                      

1.000,- for familiar – inkludert foreldre og barn til og med 15 år»

Kalendar


Annonser