Løypa

Motbakkeløpet Kleiva Opp er et virkelig landevegsløp frå fjord til fjell. Løypa er 7100 meter og med ei stigning på 600 meter gir det ein gjennomsnitt stigning på ca 8 %.

Starten er ved hjørnet på Gamle butikken i bygda ca kote +1 og løypa følger bygdeveien i 6,3 km før den svinger av landevegen og følger den gamle anleggsvegen siste 1.4 km til toppen.

Løypekart finn du her