Kleiva opp

Kleiva Opp vart første gang arrangert i 1991. Det året var mål ved tunnelen på grunn av mykje snø. Det har skjedd et år seinare og.

I 2008 vart det for første gang klasse i duatlon med sykling frå sjøen og opp til tunnelen og løp siste 1,3 km.

Seinare kom det reine sykkelklassar både frå sjøen og frå Grendahuset. deltakarrekorden er 112.

Første vinnar i 1991 vart Asgeir Fremstad Revetal IL

Løyperekordar Kleiva Opp